Stamnæs Engelsen har juridiske tradisjoner tilbake til 1907. Vi yter advokattjenester innenfor det forretningsjuridiske felt med rådgivning og forhandlinger.

Vi har særlig kompetanse innenfor selskapsrett, skatterett, kontraktsrett, kjøpsrett,  erstatningsrett, energirett, sjørett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, skjønns- og ekspropriasjonsrett, entrepriserett, konkurs- og insolvensbehandling, samt arve-, familie- og skifterett.

Advokatfirmaet har omfattende erfaring i forhandlinger og prosedyre for domstolene.

I tillegg til å bistå private og næringslivet, yter vi også omfattende bistand til statlige etater, fylkes-kommuner, kommuner og offentlige foretak.