Advokat
Mobil: 908 50 139
rismark@steng.no

Utdanning/Praksis

1990 Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA
1986-90 Leder jur.avdeling Norges Fiskarlag
1984-86 Jur.kons. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
1982-84 Dommerfullmektig Sorenskriveren
i Gauldal
1982 Jur.kons. Statens vegvesen
Sør-Trøndelag
1978-82 Jur.kons. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
1977 Cand.jur. Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Plan- og bygningsrett
  • Offentlig rett
  • Arve-, familie- og skifterett
  • Barnerett
  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Konkurs- og insolvensbehandling
  • Bostyreroppdrag, konkurs- og dødsbo