Advokat ved Høyesterett
Mobil: 900 49 290
engelsen@steng.no

Utdanning

1984 Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA
1982-84 Advokatfullmektig
1980-82 Jur.kons. Melhus kommune
1979-80 Jur.kons. Tromsø kommune
1979 Cand.jur. Universitetet i Oslo

Praksis

 • Møterett Høyesterett (1994)
 • Voldgiftsdommer IBU
 • Kommisjonær Regjeringsadvokaten
 • Omfattende styrerepresentasjon
 • Ekspropriasjonsadvokatenes styringsgruppe

Arbeidsområder

 • Selskapsrett
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Skjønn- og ekspropriasjonssaker
 • Naturfredningssaker
 • Plan- og bygningsrett
 • Bygg- og entrepriserett
 • Strandsoneproblematikk
 • Grunnerverv
 • Offentlig rett
 • Kommunal rett
 • Omfattende offentlig representasjon