Advokat
Mobil: 942 58 980
pae@steng.no

Utdanning/Praksis

2009 Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA
2007 Advokatbevilling
2005-08 Advokatfullmektig/advokat,
Advokatfirmaet Steenstrup
Stordrange DA
2005 Diverse forelesningsoppdrag for
Folkeuniversitetet i Trondheim
2005 Cand.jur. Universitetet i Bergen
2004 Trainee, Thommessen Advokatfirma
2003-04 Universitetet i København,
Det juridiske fakultet. Utvekslings-
student. Valgemnene EU-rett, IT-rett
og European Corporate Finance

Arbeidsområder

  • Selskapsrett
  • Kontraktsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Bygg- og entrepriserett
  • Sivilprosess
  • Arbeidsrett
  • Arverett
  • Konkurs- og insolvensbehandling
  • Bostyreroppdrag, konkurs- og dødsbo